Najnovšie správy

19. VÝROČIE VSTUPU SLOVENSKA DO NATO

Pred 19 rokmi, 29. marca 2004, sa Slovenská republika stala členským štátom NATO. Bol to pre náš mladý štát veľký ĎEŇ.

Vo Washingtone sa konala slávnosť, ktorá vyvrcholila vystúpenim prezidenta USA Georga W. Busha v záhrade Bieleho domu pred početným zhromaždením pozvaných hostí. V mene predsedov vlád vstupujúcich krajín (okrem Slovenska to bolo ešte Slovinsko, Litva, Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko) som mal česť prehovoriť ja ako najdlhšie slúžiaci premiér spomedzi nás siedmych. V dave ľudí som videl viať aj slovenské štátne vlajky.
Prežíval som neopísateľné chvíle. Bol som na svoju vlasť veľmi hrdý.

Dnes, v čase vojny Ruska proti Ukrajine si viac, ako doposial uvedomujeme, aké dôležité bolo dostať sa pod bezpečnostný dáždnik NATO. O to viac, keď sledujeme, ako urputne sa o vstup do NATO usilujú aj Fínsko a Švédsko. Cítim v srdci veľkú vďaku voči všetkým, ktorí sa o vstup do NATO pričinili. Myslím na svojho skvelého ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana, ktorý už nie je medzi nami. Ale aj na ďalších ministrov, diplomatov, pracovníkov našich ministerstiev, zastupiteľstiev a úradov, ale aj všetkých spoluobčanov, ktorí nás na našej ceste do euroatlantických štruktúr podporovali. A túžim po tom, aby sme mali silu pričiniť sa o také zmeny, aby sme mohli byť na Slovensko opäť hrdí!

Mikuláš Dzurinda
prezident IPR