Bol som pri tom. Ušetril som čas a získal vedomosti.

Bol som pri tom. Ušetril som čas a získal vedomosti.

Svetové ekonomické fórum v Davose je vnímané rozdielne. Niektorí hovoria, že je to drahý výlet pre papalášov. Iní strašia ľudí tým, že úzka skupina oligarchov a politikov nadiktuje svetu, ako sa má vyvíjať a ľuďom, ako sa majú správať. Uvedomujúc si všetky tieto a aj iné riziká a slabiny si však myslím, že ide o podujatie nielen významné, ale aj užitočné .

V Davose na malom priestore, v priebehu pár dní, môžete stretnúť a zoznámiť sa s mnohými štátnikmi a významnými predstaviteľmi priemyslu, obchodu, či bankovníctva. V marci 1999 som sa takto mohol zoznámiť a porozprávať s kanadským premiérom Cretienom , súčasným izraelským prezidentom Perezom, ruským premiérom Primakovom, ale aj americkým štátnym tajomníkom ministerstva financií LarrySummersom, ako i so šéfmi MMF ,Svetovej banky, či Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Ale aj s ďalšími lídrami nielen európskych štátov. Ušetrilo mi to veľa času a získal som cenné poznatky. Zoznámil som sa so šéfom koncernu Volkswagen, so šéfom koncernu Siemens, s Tomášom Baťom a ďalšími predstaviteľmi priemyslu a obchodu. Počul som od nich, aké cesty vedú k investíciám, k vytváraniu pracovných miest. Zúčastnil som sa brain-stromingu s BillomGatesom. Bolo veľmi zaujímavé počuť nielen to, aké plány má Microsoft, ale aj to, aké globálne ekonomické ( ale i politické) trendy očakáva táto významná spoločnosť a korporácia.

Významnou súčasťou Svetového ekonomického fóra je aj prezentácia krajiny. Deje sa formou veľkých prezentačných panelov, na ktorých tá- ktorá krajina prezentuje dosiahnuté výsledky a láka do svojej krajiny zahraničných investorov. Pochopiteľne, takéto fórum ponúka veľa príležitostí aj na nenormálne stretnutia, na neformálnu prezentáciu svojej krajiny. V marci 1999, len niekoľko mesiacov po výmene vlády Vladimíra Mečiara bol o Slovensko veľký záujem. Mnoho významných predstaviteľov politiky, priemyslu a obchodu sa zaujímalo nielen o nových politických lídroch Slovenska, ale najmä o naše ciele a plány.

Tieto formálne, ale i nenormálne stretnutia – tak s politikmi, ako i predstaviteľmi priemyslu, obchodu, bánk, vedy a výskumu, ktoré som v Davose mal spolu s vtedajším podpredsedom vlády Ivanom Miklošom nepochybne prispeli nielen k našej lepšej orientácii sa vo svete, ale aj potrebným reformám, ktoré sme vtedy pripravovali a ktoré doviedli Slovensko k lepšej ekonomike a politickej integrácii.

Preto výslednica pri zvažovaní rizík a výhod tohto podujatia vychádza u mňa pomerne jednoznačne v prospech jeho výhod a užitočnosti. Takúto aktivitu, akou je každoročné Svetové ekonomické fórum, možno vykonať možno menej honosne, menej pompézne, možno s väčšou empatiou voči občanom, najmä v čase finančnej a ekonomickej krízy, možno s väčšou otvorenosťou voči médiám, avšak jej prínos pre “vec” je významný a podľa mňa dôležitý . Tou “vecou” je proces globalizácie, ktorý vo svete prebieha. Tento proces sa nedá zastaviť a ani ho zastavovať netreba. Aj keď sa globalizácia môže miestami javiť ako hrozba (napríklad straty identity), môže a mala by byť najmä príležitosťou. A ako s touto príležitosťou naložiť, aby bola na prospech ľudí, je podstatným zmyslom tohto prestížneho podujatia.

Autor: Mikuláš Dzurinda
Publikované: Hospodárske noviny, Komentáre, 22.1.2014
Link: http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/bol-som-pri-tom-usetril-som-cas-a-ziskal-vedomosti-602258

news

Najnovšie príspevky