Fyzická osoba

FYZICKÁ OSOBA


Či už daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podávate ako fyzická osoba sám, alebo ho podáva za Vás účtovník/daňový poradca, ďalšie tlačivá k poukázaniu 2% z dane nepotrebujete. Vyhlásenie o poukázaní podielu dane je súčasťou daňového priznania typu FO: A (VIII. Oddiel) aj B (XII. Oddiel).

Ak si daňové priznanie podávate sám,

  • v daňovom priznaní vyplníte identifikačné údaje združenia (typ A v časti VIII a typ B v časti XII).
    Ak by ste chceli, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy venovali svoje %, prosím, vyznačte v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov na našu adresu. Obdržíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
  • po vyplnení daňového priznania si vypočítate maximánle 2% z dane z príjmov. Suma musí byť minimálne €3.

POZOR: Ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník a odpracovali aspoň 40 hodín, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane. V tomto prípade je potrebné priložiť Potvrdenie o dobrovoľníckej práci, ktoré Vám poskytne konkrétna organizácia.

Termín na poukázanie 2% je rovnaký ako lehota na podanie vyplňeného daňového priznania, t.j. 31.03.2019 na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Na zoznam kliknite SEM.
Do tohto istého dátumu treba zaplatiť i daň z príjmov!

V prípade, že ste fyzická osoba, za ktorú daňové priznanie podáva účtovník stačí, ak mu poskytnete naše identifikačné údaje.