Ivan Mikloš: Hádanka

Ivan Mikloš: Hádanka

Minulý týždeň nám ministerstvo financií a vláda oznámili, že oproti doterajším očakávaniam nastali tri zásadné zmeny. Štátu sa darí omnoho lepšie vo výbere daní a odvodov, budeme mať vyšší deficit verejných financií a budeme mať nižší verejný dlh. Ako je to možné?

Prechádzame na novú, prísnejšiu metodiku vykazovania verejných financií ESA2010 a minister Kažimír sa pri oznamovaní horšieho deficitu za túto metodiku aj veľmi snažil schovať. Skutočná a najdôležitejšia príčina rozporu medzi pozitívnym vývojom ekonomiky a daňových príjmov a negatívnym vývojom deficitu však leží niekde inde.

Ukážme si to na číslach. V tomto roku budeme mať vyšší rast ekonomiky aj zamestnanosti, oproti júnovej prognóze vyberieme na daniach a odvodoch o 300 miliónov eur viac, oproti schválenému rozpočtu dokonca o 792,5 milióna eur viac. Náš deficit však neklesne, ale stúpne z pôvodne rozpočtovaných 2,64 percenta HDP na 2,93 percenta. Teda vyberieme o 1,1 percenta HDP viac, ale podiel deficitu na HDP vzrastie o 0,3 percenta. Vyhováranie sa na novú metodiku ESA2010 neobstojí najmä z dvoch dôvodov. Po prvé, ministerstvo financií o nej vedelo dopredu a po druhé, nová metodika je síce na jednej strane prísnejšia, ale zároveň aj mäkšia. Mení totiž spôsob výpočtu HDP tak, že ho zvyšuje (napríklad cez započítanie výdavkov na vedu, výskum a armádu ako investície). Samo ministerstvo vyčíslilo, že kým podľa starej metodiky ESA95 by bol náš HDP v roku 2014 v bežných cenách 73,6 miliardy eur, podľa novej metodiky to bude až 75,1 miliardy eur. To je aj dôvod, prečo v novej metodike klesne náš verejný dlh (meraný ako podiel dlhu na HDP).

Ak sa pozrieme na podrobnejšiu štruktúru vývoja verejných financií, je hneď jasné, že jadro problému leží v neschopnosti a nemohúcnosti vlády. V tomto roku budú daňové a odvodové príjmy vyššie o takmer 800 miliónov oproti rozpočtu a navyše sú v parlamente zákony, ktoré zvýšia daňové a odvodové zaťaženie od budúceho roka o ďalších dodatočných 500 miliónov eur. Zároveň štát nie je schopný šetriť na svojich neproduktívnych výdavkoch, ktoré, naopak, rastú. Nečerpajú sa eurofondy a je príznačné, že najväčšiu vykázanú úsporu vo verejných výdavkoch štát dosiahne v tomto roku práve vďaka tomu (191 miliónov eur je nevyčerpaných na spolufinancovanie eurofondov). Vymožiteľnosť práva je úbohá a ďalej sa zhoršuje napriek tomu, že výdavky na verejnú správu, súdnictvo a políciu sú vysoké a ďalej rastú.

 

Autor: Ivan Mikloš
Publikované: hnonline.sk, Komentáte, 6.10.2014
Link: http://komentare.hnonline.sk/dnes-pise-150/hadanka-631956

Ivan Miklos

Najnovšie príspevky