Čestná rada

Čestná rada

José María Aznar
bývalý premiér Španielska

Jerzy Buzek
bývalý predseda Európskeho parlamentu

János Martonyi
minister zahraničných vecí Maďarska

Hans Gert Pottering
prezident Nadácie Konrada Adenauera

Karel Schwarzenber
predseda TOP 09