Náš tím

Náš tím

Mikuláš Dzurinda

Mikuláš Dzurinda

prezident Inštitútu pre politiku a reformy

Pôsobí vo vrcholovej slovenskej politike od roku 1991, keď sa stal námestníkom ministra dopravy a spojov pre ekonomiku novovytvoreného ministerstva, ktoré v roku 1994 viedol ako jeho minister. V roku 1998 sa stal predsedom vlády SR. Počas jeho dvoch vlád sa Slovensko integrovalo do euro-atlantických štruktúr a vďaka politickým, ekonomickým a sociálnym reformám sa stalo modernou stredoeurópskou krajinou. Jedinou z krajín Vyšehrádskej štvorky, ktorá bola schopná zaviesť spoločnú európsku menu. V období 2010-2012 bol ministrom zahraničných vecí.  Od 3.12.2013 je Prezidentom Centra pre európske štúdie so sídlom v Bruseli. Je dlhoročným aktívnym maratónskym bežcom.

2017 - TVL - W2 - Catalogue - 04 - Jana Dzurindova

Jana Šoková

výkonná riaditeľka Inštitútu pre politiku a reformy

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave vyštudovala Sociálnu antropológiu na bakalárskom stupni. Na MUP v Prahe študovala Ázijské štúdia a medzinárodné vzťahy, so zameraním na indo-pacifický región. Absolvovala dve štipendiá v Indonézii – na štúdium jazyka a štúdium medzinárodných vzťahov. Oblasť jej záujmu je predovšetkým Juhovýchodná Ázia a vzťahy medzi Európou a Áziou. V minulosti sa venovala organizácii filmových kultúrnych podujatí na Slovensku, pracovala vo filmovej produkčnej spoločnosti a pre medzinárodnú vzdelávaciu inštitúciu zameranú na vývoj filmovej a seriálovej tvorby so sídlom v Prahe. Vo voľnom čase trénuje číta a trénuje na maratóny.

viktoria

Viktória Jančošeková

členka výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy

Po skončení štúdií pracovala na Ministerstve kultúry a v roku 1998 začala pracovať v tíme premiéra Mikuláša Dzurindu. V rokoch 2000 – 2006 riadila Kanceláriu predsedu vlády SR a neskôr v rokoch 2010 – 2012 Kanceláriu ministra zahraničných vecí SR. Má bohaté skúsenosti  z obdobia vstupu našej krajiny do euroatlantických  štruktúr, z oblasti riadenia ľudských zdrojov a prípravy stratégií. Aktívne tiež pôsobí v prostredí samosprávy. Vo voľnom čase sa venuje štúdiu starovekých civilizácií a cestovaniu.

Milan Ježovica

Milan Ježovica

člen výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy

Viac ako dve desaťročia sa venuje zahraničnej politike. Vyštudoval medzinárodné právo, má skúsenosti z pôsobenia vo vládnych inštitúciách, z konzultačných a mimovládnych projektov, ako aj univerzitnej výučby. V čase vstupu Slovenska do EÚ a NATO bol poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu pre zahraničnú politiku. V rokoch 2010-2012 bol štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zaoberá sa európskymi otázkami, bezpečnostnou politikou, zdieľaním skúseností Slovenska a rozvojovou spoluprácou. Dlhé roky je vášnivým cyklistom.

Lucia Klapačová

Lucia Klapačová

členka výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy

Lucia Klapáčová je expertkou na európske politické strany a konzultantkou pre západný Balkán. Získala titul doktorky politológie na Komenského univerzite v Bratislave (2013), kde o európskych politických stranách prednáša. Študovala medzinárodné vzťahy a stratégiu vo Viedni, v Brne a v Bratislave. Pôsobila na Ministerstve zahraničných vecí SR ako riaditeľka Kancelárie štátneho tajomníka (2010-2012), a predtým ako vedúca Oddelenia zahraničných vzťahov SDKÚ-DS (2005-2010). V súčasnosti posobí v think-tanku MESA10, kde sa venuje predovšetkým projektom zameraným na krajiny západného Balkánu. Vo voľnom čase sa venuje cestovaniu, joge a štúdiu cudzích jazykov.

Schwarzbacher

Ľuboš Schwarzbacher

člen výkonného výboru Inštitútu pre Politiku a Reformy

Je absolventom Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde vyštudoval žurnalistiku a politológiu. Má diplom z marketingu na Bridge Business College v Austrálskom Sydney, rok študoval na univerzite v španielskej Valencii. Ako novinár začínal v rádiu Twist, neskôr pracoval v Slovenskej televízii a televízii Markíza. V rokoch 2010 – 2012 bol hovorcom Ministerstva zahraničných vecí SR. Od roku 2013 sa venuje komunikácii a riadi agentúru Hugo Bach. Vo voľnom čase sa okrem rodiny amatérsky venuje golfu, hokeju a skialpinizmu.