Poslanie

Poslanie

Inštitút pre politiku a reformy je občianske združenie, podporujúce diskusiu o spoločnosti, jej modernizácii, správe vecí verejných, politike a reformách.

Je založený na hodnotách pluralitnej demokracie, voľného trhu a ochrany ľudských práv. Podporuje slobodu a zodpovednosť jednotlivca. Usiluje sa o presadzovanie tradičných univerzálnych hodnôt, vrátane solidarity v spoločenských a medziľudských vzťahoch.

Inštitút pre politiku a reformy podporuje spoluprácu v zjednotenej a ucelenej Európe. Verí v slobodnú, demokratickú a pružnú Európu, schopnú konkurencie doma aj vo svete. Odmieta Európu zviazanú nadmernou reguláciou a byrokratickou nehybnosťou,  oslabovanie a ohrozovanie Európy populizmom a nacionalizmom.

Inštitút pre politiku a reformy napomáha vytváranie platformy pre diskusiu o pálčivých otázkach rozvoja spoločnosti a politiky a hľadanie riešení na domáce výzvy a globálne výzvy dynamicky sa meniaceho sveta. Podporuje transatlantickú bezpečnostnú spoluprácu, ale aj vytváranie príležitostí v ďalších oblastiach. Má záujem, aby rástla konkurencieschopnosť  a sila Slovenska v stredoeurópskom priestore. Rovnako tak má záujem, aby rástol  význam a príspevok stredoeurópskeho priestoru na prospech celej Európskej únie.

Inštitút pre politiku a reformy podporuje odovzdávanie skúseností Slovenska z reforiem, ako aj z procesu euroatlantickej integrácie ďalším krajinám a ich inštitúciám.

Inštitút pre politiku a reformy verí vo vzdelanosť, občiansku a politickú aktivitu mladých ľudí. Vo svojej činnosti vytvára priestor pre posilnenie vzdelanosti, aktivity a iniciatívy občanov.

eu-flag