Venujte 2% z daní

V roku 2019 sú aj naďalej našimi hlavnými aktivitami napomáhať k rozvíjaniu diskusie o našej spoločnosti, posilňovať iniciatívy občanov, inšpirovať mladých k občianskej aktivite, motivovať ku kritickému mysleniu a v neposlednom rade podporovať slobody a zodpovednosti jednotlivca v silnej a ucelenej Európe.

Pomôžte nám nachádzať odpovede na aktuálne otázky a výzvy prostredníctvom realizácie našich aktivít a darujte nám 2% z Vašej dane.