Postup darovania 2%

POSTUP DAROVANIA 2%


Či už ste zamestnanec, fyzická, alebo právnická osoba, či si podávate priznanie sám, alebo to za Vás robí zamestnávateľ, účtovník, alebo daňový poradca – v prvom rade budete na preukázanie 2% z Vašej dane potrebovať naše identifikačné údaje:

Názov organizácie
: Inštitút pre politiku a reformy
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Námestie 1. mája 2950/16, 811 06 Bratislava
IČO: 42357098

Daňový úrad je ten, kto prevádza Vami darované 2% z podielu zaplatenej dane na účet združenia, preto číslo nášho účtu nepotrebujete a ani sa nikam neuvádza. Daňový úrad má 90 dní, aby poukázal Vami darovanú sumu na náš účet.

Postup ako darovať 2% dane z príjmov sa mierne líši, ak ste:

           

Ak by ste potrebovali pomôcť alebo poradiť, obráťte sa na nás prostredníctvom e-mailu: info@institute4policy.eu. Do predmetu správy prosím uveďte “2% z dane 2019”.

Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vašu podporu!

Team IPR