Právnická osoba

PRÁVNICKÁ OSOBA


Vyhlásenie o poukázaní % z dane je pre právnické osoby súčasťou daňového priznania.

  • ak ste ako právnická osoba v priebehu roka 2018, alebo až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 darovali finančné prostriedky do výšky aspoň 0,5% z dane organizáciám, alebo daňovníkom, ktorí nie sú podnikatelia, poukázaný podiel zo zaplatenej dane môžete poskytnúť prijímateľovi do výšky 2% z dane.
  • ak ste právnická osoba, ktorá v priebehu roka 2018, alebo až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2019 nedarovali finančné prostriedky do výšky aspoň 0,5% z dane organizáciám, alebo daňovníkom, ktorí nie sú podnikatelia, poukázaný podiel zo zaplatenej dane môžete poskytnúť prijímateľovi do výšky 1% z dane.

Po vyplnení daňového priznania si vypočítate 1%, alebo 2% z dane z príjmov. Svoj dar môžete rozdeliť medzi jednutri organizácie.

  • ak ste si vybrali jedného prijímateľa, kolónky na poukázanie vyrátaných % z dane a vyplnenie identifikačných údajov združenia sú uvedené v časti VI. daňového priznania. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  • ak ste si vybrali viac než jedného prijímateľa, k vyplnenej časti VI. daňového priznania o Prijímateľovi č.1 priložte do daňového priznania aj Prílohu k VI. časti – Údaje o prijímateľoch, ktorá sa nachádza na poslednej strane daňového priznania. Vyplňte všetky potrebné identifikačné údaje o zvyšných prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Suma musí byť minimálne po €8 pre jedného prijímateľa.

Ak by ste chceli, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy venovali svoje %, prosím, vyznačte v daňovom priznaní príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov na našu adresu. Dostane sa k nám Vaše meno a adresa, nie však číslo poukázanej sumy.

Termín na poukázanie 2% je rovnaký ako lehota na podanie vyplňeného daňového priznania, t.j. 31.03.2019 na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Na zoznam kliknite SEM.
Do tohto istého dátumu treba zaplatiť i daň z príjmov!