To je ono!

To je ono!

Mikuláš Dzurinda včera 17.11.2014 otvoril spomienkové podujatie To je ono! v priestoroch Starej Tržnice, ktoré zorganizoval bruselský think tank Martens Centre a Inštitút pre moderné Slovensko pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie. Podujatie pozostávalo z diskusných panelov, ktorých sa zúčastnili súčasní politici, občianski aktivisti a disidenti. Bola to dobrá a vecná debata nielen o tom čo sa podarilo, ale aj o tom, čo sa pokazilo. Každopádne toho pozitívneho je viac.
Ako povedal Mikuláš Dzurinda: ” Nežná revolúcia nás zbavila totality a priniesla nám slobodu, ale aj zodpovednosť. A prispela tak k znovuzjednoteniu Európy, ktorá je bezpochyby silnejšou a ponúka tak lepšiu perspektívu pre mladých ľudí.
Ambíciou podujatia bolo vytvoriť priestor pre stretnutie generácií a výmenu názorov predovšetkým s mladými ľuďmi, ktorí nemajú priamu skúsenosť s totalitným režimom a s obdobím prechodu k demokracii. Podujatie sprevádzala výstava autentických fotografií revolučných udalostí v roku 1989 a večerný koncert.

November4

Najnovšie príspevky