Zamestnanec

ZAMESTNANEC


V prípade, že za Vás daňové priznanie podáva zamestnávateľ, mali by ste:

  • do 15. februára 2019 požiadať o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň
  • následne ho požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. Potvrdenie s predvyplnenými údajmi nášho združenia si môžete stiahnuť TU.
  • na základe sumy z Potvrdenia si vyrátate 2%, ktoré môžete poukázať. Suma musí byť minimálne €3.
  • do formulára na darovanie 2% – Vyhlásenie o poukázaní podielu dane - vyplníte svoje osobné údaje. Kolónka SID ostáva prázdna. IČO prijímateľa sa zarovnáva sprava. Vyhlásenie s predvyplnenými údajmi nášho združenia si môžete stiahnuť TU.

POZOR: Ak ste v roku 2018 pracovali ako dobrovoľník a odpracovali aspoň 40 hodín, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane. V tomto prípade je potrebné priložiť Potvrdenie o dobrovoľníckej práci, ktoré Vám poskytne konkrétna organizácia.

Ak by ste chceli, aby sme vedeli, že ste nám práve Vy venovali svoje %, prosím, vyznačte v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov na našu adresu. Dostane sa k nám Vaše meno a adresa, nie však číslo poukázanej sumy.

Potvrdenie a Vyhlásenie doručte najenskôr do 30.04.2019 na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska. Na zoznam kliknite SEM.