Najnovšie správy

11. ročník Jalta Strategické Fórum

Mikuláš Dzurinda sa v dňoch 11.9. až 14.9.2014 zúčastnil 11. ročníka prestížnej konferencie Jalta strategické fórum (YES – Yalta European Strategy), ktoré sa z dôvodu súčasnej kritickej situácie na Ukrajine nemohlo konať na tradičnom mieste, a to na polostrove Krym, ale v hlavnom meste Kyjev.
Konferencia sa opäť konala v čase, ktorý je križovatkou v dejinách nielen Ukrajiny, ale aj celej Európy. Cieľom tohtoročného fóra, na ktorom sa každoročne stretávajú najvyšší politickí predstavitelia  takmer celého sveta,  bolo najväčšou výzvou nájsť silný impulz pre budovanie novej Ukrajiny ako priestoru pre spoluprácu, nie konfrontáciu.
Mikuláš Dzurinda sa spolu s Ivanom Miklošom, bývalým ministrom financií v rámci pracovnej cesty stretli s predstaviteľmi ukrajinskej  mimovládnej organizácie Reanimation Package of Reforms , s ktorými rokovali o užšej spolupráci pri zdieľaní slovenských skúseností z obdobia transformácie a reformného procesu, a tiež absolvovali spoločnú prednášku na tému nevyhnutnosti reforiem pre poslucháčov Vysokej školy ekonomickej v Kyjeve.