O nás

Príhovor

Mikuláš Dzurinda
Prezident Inštitútu pre politiku a reformy

Pracovali sme vo viacerých vládnych inštitúciách, aj v tých najvyšších. Podieľali sme sa na integrácii Slovenska do euroatlantických štruktúr – OECD, NATO i EÚ. Boli sme pri kladení základov pre zavedenie jednotnej európskej meny EURO. Boli sme členmi tímov, ktoré pripravovali politické, ekonomické a sociálne reformy, vďaka ktorým sa Slovensko v priebehu niekoľkých rokov stalo modernou stredoeurópskou krajinou.

Prostredníctvom Inštitútu pre politiku a reformy chceme zúžitkovať to, čo sme sa za dvadsať rokov intenzívnej práce naučili. Svoje skúsenosti a poznatky chceme ponúkať nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami, pretože všetko, čo sa deje v našom okolí a v globalizujúcom sa svete, sa dotýka aj Slovenska.

Chceme prispievať k hľadaniu odpovedí na aktuálne otázky a výzvy, akými sú dôsledky ekonomickej krízy a jej prekonávanie, dopady zrýchľujúcej sa migrácie občanov, tvorba pracovných príležitostí, najmä pre mladých ľudí, spolužitie občanov v etnicky zmiešaných krajinách, efektívna regionálna spolupráca, efektívna decentralizácia verejnej správy, nepriaznivý demografický vývoj, efektívne fungovanie európskych inštitúcií a iné relevantné témy.

V zahraničí sa chceme orientovať najmä na krajiny, ktoré nasledujú alebo chcú nasledovať príbeh Slovenska, najmä ten integračný a modernizačný. Krajinám Východného partnerstva, Západného Balkánu, ale aj iným, chceme prispieť k naplneniu ich integračných ambícií a cieľov. Ale aj k presadeniu potrebných reforiem – daní a odvodov, sociálneho systému, zdravotníctva, školstva, verejnej správy, dôchodkového systému, k tvorbe atraktívneho podnikateľského prostredia a konkurencieschopnej ekonomiky, priťahujúcej investície a podporujúcej malých a stredných podnikateľov.

Naše poslanie

Inštitút pre politiku a reformy je občianske združenie, podporujúce diskusiu o spoločnosti, jej modernizácii, správe vecí verejných, politike a reformách.

Je založený na hodnotách pluralitnej demokracie, voľného trhu a ochrany ľudských práv. Podporuje slobodu a zodpovednosť jednotlivca. Usiluje sa o presadzovanie tradičných univerzálnych hodnôt, vrátane solidarity v spoločenských a medziľudských vzťahoch.

Inštitút pre politiku a reformy podporuje spoluprácu v zjednotenej a ucelenej Európe. Verí v slobodnú, demokratickú a pružnú Európu, schopnú konkurencie doma aj vo svete. Odmieta Európu zviazanú nadmernou reguláciou a byrokratickou nehybnosťou,  oslabovanie a ohrozovanie Európy populizmom a nacionalizmom.

Inštitút pre politiku a reformy napomáha vytváranie platformy pre diskusiu o pálčivých otázkach rozvoja spoločnosti a politiky a hľadanie riešení na domáce výzvy a globálne výzvy dynamicky sa meniaceho sveta. Podporuje transatlantickú bezpečnostnú spoluprácu, ale aj vytváranie príležitostí v ďalších oblastiach. Má záujem, aby rástla konkurencieschopnosť  a sila Slovenska v stredoeurópskom priestore. Rovnako tak má záujem, aby rástol  význam a príspevok stredoeurópskeho priestoru na prospech celej Európskej únie.

Inštitút pre politiku a reformy podporuje odovzdávanie skúseností Slovenska z reforiem, ako aj z procesu euroatlantickej integrácie ďalším krajinám a ich inštitúciám.

Inštitút pre politiku a reformy verí vo vzdelanosť, občiansku a politickú aktivitu mladých ľudí. Vo svojej činnosti vytvára priestor pre posilnenie vzdelanosti, aktivity a iniciatívy občanov.

Náš tím

Jana Šoková,
výkonná riaditeľka Inštitútu pre politiku a reformy.

Email: jana.sokova@institute4policy.eu

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave študovala Sociálnu antropológiu. Na MUP v Prahe študovala Ázijské štúdia a medzinárodné vzťahy, so zameraním na indo-pacifický región. Absolvovala dve štipendiá v Indonézii – na štúdium jazyka a štúdium medzinárodných vzťahov. Oblasť jej záujmu je predovšetkým Juhovýchodná Ázia a vzťahy medzi Európou a Áziou. V minulosti sa venovala organizácii filmových kultúrnych podujatí na Slovensku, pracovala vo filmovej produkčnej spoločnosti a pre medzinárodnú vzdelávaciu inštitúciu so sídlom v Prahe. Vo voľnom čase číta a trénuje na maratóny.

Pôsobí vo vrcholovej slovenskej politike od roku 1991, keď sa stal námestníkom ministra dopravy a spojov pre ekonomiku novovytvoreného ministerstva, ktoré v roku 1994 viedol ako jeho minister. V roku 1998 sa stal predsedom vlády SR. Počas jeho dvoch vlád sa Slovensko integrovalo do euro-atlantických štruktúr a vďaka politickým, ekonomickým a sociálnym reformám sa stalo modernou stredoeurópskou krajinou. Jedinou z krajín Vyšehrádskej štvorky, ktorá bola schopná zaviesť spoločnú európsku menu. V období 2010-2012 bol ministrom zahraničných vecí.  Od 3.12.2013 je Prezidentom Centra pre európske štúdie so sídlom v Bruseli. Je dlhoročným aktívnym maratónskym bežcom.

Mikuláš Dzurinda
Prezident Inštitútu pre politiku a reformy

Čestná rada

IDU_Jose_Maria_Aznar-768x1024

José María Aznar

bývalý premiér Španielska

2009.07.22_-_Jerzy_Buzek_01

Jerzy Buzek

bývalý predseda Európskeho parlamentu

Martonyi-János_Portrait

János Martonyi

bývalý minister zahraničných vecí Maďarska

Pöttering,_Hans-Gert-9757

Hans-Gert Pöttering

bývalý predseda Európskeho parlamentu, bývalý prezident Nadácie Konrada Adenauera

Ivan-Mikloš-783x522

Ivan Mikloš

bývalý podpredseda vlády a minister financií SR

Výkonný výbor

Viktória Jančošeková

členka výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy

Ľuboš Schwarzbacher

člen výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy

Lucia Klapačová

členka výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy

Milan Ježovica

člen výkonného výboru Inštitútu pre politiku a reformy