Pozvánka: Konflikt na Ukrajine a jeho dopady na Slovensko

Pozvánka: Konflikt na Ukrajine a jeho dopady na Slovensko

Inštitút pre politiku a reformy a nezisková organizácia SEEDS v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung
si vás dovoľujú pozvať na verejnú debatu v rámci projektu
Európska politická akadémia, na tému:

„Konflikt na Ukrajine a jeho dopady na Slovensko“

pozvanka

pozvanka

Najnovšie príspevky