Najnovšie správy

Príhovor M. Dzurindu na slávnostnej večeri pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ.

Dobrý večer! Milí priatelia, som rád, že sme sa tu zišli, aby sme si pripomenuli desiate výročie vstupu Slovenska do EÚ a aby sme sa spoločne zamysleli, ako formovať náš spoločný európsky domov v budúcich rokoch.

Keď som na toto stretnutie pozýval jedného významného predstaviteľa slovenského IT biznisu, jeho prvou reakciou bolo veta: “ nič lepšie sa nám, Slovákom, pred desiatimi rokmi nemohlo stať.“

Áno, uvedomil som si, že tak ako pred bezmála sto rokmi sa nám, Slovákom, nič lepšie nemohlo stať, ako sa spojiť s Čechmi do jedného štátu, tak po turbulentných dekádach dvadsiateho storočia bolo a je pre Slovákov i celú Európu jej znovu zjednotenie nielen významným míľnikom, ale aj skutočným požehnaním. Vznik Slovenskej republiky, zavŕšený našou integráciou do OECD, NATO a EÚ znamená úspešné zavŕšenie našej národnej emancipácie. Materiálnej, kultúrnej, i politickej.

Vstup Slovenska do EÚ nám ponúkol nové príležitosti, ale spolu s nimi nás postavil aj pred nové výzvy. Prevzali sme spoluzodpovednosť za budúcnosť spoločnej Európy. Táto spoluzodpovednosť bude skúšaná a testovaná. Tak, ako tomu bolo aj v období, keď sme sa k Európe prihlásili. Veľkými skúškami boli 11.september 2001, vojna na Balkáne, usporiadanie susedských vzťahov s Maďarskom, ale aj zvládnutie štrukturálnych reforiem, zánik zbrojného priemyslu, vysoká nezamestnanosť, finančná kríza. Slovensko v týchto skúškach obstálo.

Dnes čelí Európa a Slovensko v nej novým výzvam. Akoby ich zhmotnením je vývoj na Ukrajine. Verím, že Slovensko obstojí aj v tejto výzve. Že zvládne nielen reverzný chod plynu, ale že aj aktívne prispeje k potrebným zmenám a pozitívnemu vývoju Ukrajiny.

Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás v mene Inštitútu pre politiku a reformy  a Centra pre európske štúdie Wifrieda Martensa srdečne privítal na podujatí, venovanom desiatemu výročiu vstupu SR do EÚ. Našim partnerom a spoluorganizátorom je KAS, preto mi dovoľte osobitne pozdraviť a privítať riaditeľa regionálnej kancelárie KAS pre ČR a SR Dr. Wernera Bohlera.

Ako som už uviedol, dnes večer si chceme nielen pripomínať, či spomínať, ale najmä hovoriť o budúcnosti znovu zjednotenej Európy. Históriu, ale i budúcnosť vytvárajú ľudia, osobnosti. Som rád, že naše pozvanie prijali osobnosti slovenského verejného, politického, ale aj občianskeho života. Predstavitelia slovenského priemyslu, vedy, školstva, zdravotníctva, športu, cestovného ruchu, mimovládnych organizácií, ľudia, známi zo svojej profesie, ale známi aj svojou občianskou angažovanosťou, bez ktorých by sa Slovensko nemohlo stať novou krajinou. Chcem vás všetkých srdečne pozdraviť a poďakovať sa za to, že ste prijali naše pozvanie.

Chcem privítať predsedov a predstaviteľov politických strán, združených v EPP, osobitne podpredsedu NR SR Jána Figeľa. Chcem privítať veľvyslancov Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska.
Nesmierne ma teší, že naše pozvanie prijali viacerí zahraniční hostia:
Wolfgang Schussel, bývalý kancelár Rakúska. Jeden z mojich najbližších politických súputníkov. Kráčame spolu už od roku 1994, keď som sa stal ministrom dopravy a WS bol ministrom hospodárstva, zodpovedným aj za výstavbu diaľnic. V našich hlavách a v našich kanceláriách za začal rodiť projekt diaľničného prepojenia Bratislavy a Viedne. Spoločne sme v kampaniach bicyklovali po rakúskych i slovenských dedinách, aby sme búrali predsudky jedných a získavali srdcia iných. Spoločne sme sa angažovali za integráciu Chorvátska do EÚ, dodnes sa stretávame a konzultujeme aktuálne politické otázky. Rakúsko bolo pre Slovensko bránou na Západ a sme Rakúsku veľmi vďační, že túto bránu po revolúcii v roku 1989, ale najmä po politických zmenách na Slovensku v roku 1998 pre nás, Slovákov, doširoka otvorilo.

Srdečne chcem pozdraviť a privítať aj bývalého predsedu vlády Slovinska, Janeza Janšu. So Slovinskom sme vytvárali koncept ďalšieho rozšírenia NATO, Slovinsko bolo pre nás inšpiráciou pri rozhodnutí zaviesť spoločnú európsku menu. Janez Janša je predstaviteľom reformnej a na hodnotách založenej politiky. Janez, som rád, že si prišiel a srdečne Ťa medzi nami vítam.

Na záver som si nechal hosťa, ktorý bude hlavným rečníkom na našom dnešnom podujatí. Dovoľte mi privítať bývalého dlhoročného predsedu vlády a mnohonásobného ministra Luxemburska, pána Jeana – Claudea Junckera.

Vystúpenie pána Junckera uvedie a jeho osobnosť nám bližšie predstaví Ivan Mikloš, predseda Správnej rady IPR. Mojou úlohou je azda zdôvodniť, prečo hlavným rečníkom nášho večera, tu v Bratislave, bude práve JCJ a prečo sa veľmi teším, že naše pozvanie prijal.

Jean – Claude Juncker nás pozná azda najlepšie zo všetkých európskych lídrov, ktorí stáli po našom boku na ceste Slovenska z politickej izolácie a ekonomických ruín do EÚ.
Podieľal sa na tom, keď EÚ povedala za Mečiara Slovensku jasné NIE.
Povzbudzoval Slovensko, aby nastúpilo iný kurz, smerom do EÚ. Dovolil si nevídané – počas vlády Vladimíra Mečiara sa stretol v Bratislave so slovenskou opozíciou. Vtedy sme sa vlastne zoznámili,
vždy nám pomáhal. A po politických zmenách v roku 1998 povzbudzoval EÚ, aby povedala Slovensku jasné ÁNO.

Pravda, aj v politike sú dôležité aj osobné vzťahy. Ba aj priateľstvá. Ja sa z priateľstva s JCJ veľmi teším. Už bezmála 20 rokov. Pravda, sú aj veci, ktoré ma na ňom iritujú. JCJ je iba o necelé dva mesiace starší, ako som ja, ale premiérom sa stal o bezmála tri roky skôr ako ja. To by som mu však ešte odpustil. Ale že vydržal v kresle predsedu vlády temer 19 rokov, je neodpustiteľné☺ Ja som mal problém tie roky vôbec spočítať, ako si to mohol vydržať?
To je, podľa všetkého, svetový rekord. Máte v Luxembursku ešte stále demokraciu, drahý Jean -Claude? ☺A čo je nielen iritujúce, ale vyslovene šokujúce, ba až skľučujúce, je skutočnosť, že JCJ má na rozdiel od iných, napríklad odo mňa, ešte stále politickú perspektívu, politickú budúcnosť ! Stal sa kandidátom EPP na predsedu EK pre nadchádzajúcu volebnú periódu. Nuž a čo je už úplne nepochopiteľné je poznanie, že pri tom všetkom JCJ zostal úplne normálny. Ľudský, priateľský, žičlivý. Preto si ho nielen vážime, ale máme ho aj veľmi radi. Preto sa nesmierne teším, že je tu s nami. Drahý Jean – Claude , vitaj opäť na Slovensku a cíť sa tu ako doma!