Najnovšie správy

5. ročník Ekonomického ideového fóra v Bratislave

V dňoch 16. a 17. októbra 2014 sa v historickej budove NR SR v Bratislave konal 5. ročník Ekonomického ideového fóra (EIF), ktorý zorganizoval bruselský think tank Martense Centre pre európske otázky.Táto prestížna konferencia spojila a priniesla do Bratislavy expertov z radov ekonómov, politikov a podnikateľov, s cieľom ponúknuť nové pohľady na ekonomické otázky euróspkeho a globálneho významu. Tohtoročné fórum s názvom „Inovácia a reforma: Stanovenie agendy pre rast“ malo za cieľ podporiť Európu v jej návrate k hospodárskemu rastu. Sedem diskusných panelov sa zameralo na štyri kľúčové princípy: reforma, inovácia, sociálna spravodlivosť a investovanie. Obnovená vernosť týmto princípom a podpora podnikania je recept stredoparvých strán na vytvorenie miest a dlhodobo udržateľného rastu.
Hostiteľom a moderátorom tohtoročného EIF bol Mikuláš Dzurinda, prezident Wilfried Martense Centra pre európske otázky a bývalý predseda vlády SR.
Fórum otvoril prezident SR Andrej Kiska. Medzi panelistami boli Joseph Daul, prezident Európskej ľudovej strany, Valdis Dombrovskis, dezignovaný Komisár pre euro a sociálny dialóg, Ivan Mikloš, poslanec NR SR a bývalý Minister financií, Steffen Kampeter, štátny tajomník Ministerstva financií SRN, Vladimír Šucha, Generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Euróspkej komisie a ďalší.
Mikuláš Dzurinda aktívne vystúpil v poslednom paneli pod názvom Ekonomická spolupráca medzi východnými krajinami a odovzdávanie skúseností z obdobia transformácie a reforiem krajinám Východného partnerstva. Vo svojom vystúpení vyzdvihol, že krajiny strednej a východnej Európy su povinné pomôcť Ukrajine na jej zložitej ceste tranzície a to práve ponúknutím a zdieľaním našich skúseností z tohto obdobia. Zdôraznil a podporil Ukrajinu v tom, aby využila súčasné momentum pre naštartovanie zásadnýcha štrukturálnych reforiem.