Najnovšie správy

Kto vlastne nepodpísal Asociačnú dohodu?

/Mikuláš Dzurinda, mikulasdzurinda.blog.sme.sk, 29.11.2013/

Dnes sa skončil samit EÚ a krajín Východného partnerstva. V médiách sa objavili správy, že Ukrajina nepodpísala s EÚ dohodu o svojom pridružení k EÚ, takzvanú Asociačnú dohodu. Je to prvé nedorozumenie, či dezinterpretácia v danej veci. Pravda je taká, že dohodu, ktorá býva považovaná za zelené svetlo pre krajinu, ktorá sa uchádza o členstvo v EÚ, sa rozhodla nepodpísať EÚ, nie Ukrajina.

PREČO EÚ ODMIETLA PODPÍSAŤ S UKRAJINOU ASOCIAČNÚ DOHODU?

Pretože vládna moc odmietla opraviť (napraviť) zásadnú, principiálnu chybu. Chybu, ktorá sa vo svojej podstate netýka konkrétnej osoby (Júlia Tymošenková), ale princípu. Tým princípom je nezávislý, neselektívny výkon spravodlivosti. Ak jedna politická garnitúra bude posudzovať ekonomickú výhodnosť politických rozhodnutí inej politickej garnitúry, tak politická súťaž sa zvrhne na kriminálne revanše politických strán a krajina bude paralyzovaná. Neschopná prijímať potrebné zmeny a reformy. Preto EÚ nemohla zľaviť zo svojej požiadavky o nastolenie neselektívnej spravodlivosti a nezávislej justície. Ak raz máme s Ukrajinou fungovať v jednom klube, musíme pravidlá tohto klubu chápať rovnako. A nielen rovnako chápať, ale aj rovnako rešpektovať a aplikovať. To musí byť jasné obom stranám od samého počiatku.

PREČO VLÁDNA MOC ODMIETLA NAPRAVIŤ CHYBU?

Pretože prezident Janukovyč chce vyhrať aj ďalšie prezidentské voľby v roku 2015. Pán Janukovyč bol úspešný v tých predchádzajúcich aj vďaka kriminalizovaniu svojej najväčšej súperky Júlie Tymošenkovej. Drvivá väčšina voličov prezidenta Janukovyča je presvedčená, že Júlia Tymošenková patrí do väzenia. Ak by ju teraz prezident Janukovyč „pustil“ (či už na liečenie do zahraničia, alebo omilostil), jeho voliči by to nielen nechápali, ale ani neprijali. A vo voľbách v roku 2015 by to zrejme prezidentovi Janukovyčovi aj patrične „spočítali“.

Prezident Janukovyč sa teda ocitol medzi klasickými dvomi mlynskými kameňmi: z jednej strany EÚ s jej požiadavkou vyriešiť „prípad Tymošenková“, z druhej strany pozorne sa pozerajúci voliči pána prezidenta Janukovyča a pomaly sa blížiace prezidentské voľby. Ak je táto rovnica postavená korektne, tak jej riešenie pánom prezidentom v konečnom dôsledku až tak neprekvapuje.

PREKAZILO PODPIS ASOCIAČNEJ DOHODY S UKRAJINOU RUSKO?

Vôbec si to nemyslím. Iste, Rusi bojovali, bojujú a budú bojovať o Ukrajinu, aby nimi vytvorená Eurázijská colná únia (Rusko, Bielorusko, Kazachstan) sa rozrástla. Aby s Ukrajinou významne posilnila. Ale som si istý, že kľúč k podpisu Asociačnej dohody má v rukách Ukrajina, nie Rusko. EÚ nie je pre Rusko hrozbou a Rusi to vedia. Rusi veľmi dobre chápu, že tak, ako sme si svoju budúcnosť zvolili my, Slováci, (ale aj Litovci, Lotyši, Estónci…), tak si ju napokon zvolia aj sami Ukrajinci. Rusi chápu, že svet sa mení, že plyn môže dnes tiecť nielen z východu na západ, ale aj zo západu na východ. A chápu aj to, že odbyt potrebujú nielen výrobky ukrajinské, ale aj výrobky ruské. Preto reči o tom, že Rusi zablokovali alebo znemožnili podpis Asociačnej dohody s Ukrajinou považujem za zavádzajúce.

TO KĽÚČOVÉ: ČO ZNAMENÁ PRE UKRAJINU NEPODPÍSANIE ASOCIAČNEJ DOHODY?

Podľa mňa nič dramatické, či osudové. My, Slováci, pamätajúci si 90-te roky minulého storočia, tomu môžeme porozumieť. Ukrajina krátkodobo utrpí straty a upadne do nervozity, vnútorného napätia. Toto vnútorné napätie však môže byť v konečnom dôsledku ozdravujúce. Môže prispieť ku kryštalizácii názorov ukrajinskej verejnosti a zomknutosti demokratických politických síl. Presne tak, ako tomu bolo na Slovensku v čase tlaku režimu Vladimíra Mečiara. A Ukrajina sa po prezidentských voľbách 2015 môže nielen pohnúť z miesta, ale sa aj rozbehnúť. Aj Slovensko strácalo na začiatku za Českom, Poľskom a Maďarskom dva roky, ale do EÚ sme vstupovali spoločne.

Pred necelým mesiacom som sa v Kyjeve stretol s lídrom ukrajinskej opozície Vitalijom Kličkom. Jeho záver, keď sme sa lúčili, bol nielen jasný, ale aj zrozumiteľný a veľmi povzbudivý: „Keď to nepodpíše teraz Janukovyč, tak to o dva roky podpíšeme my!“ Som o tom presvedčený. Aj preto, že cesta Ukrajiny do svojej budúcnosti mi pripomína Slovensko pred 17-18 rokmi…

Uverejnené aj na http://mikulasdzurinda.blog.sme.sk/c/343483/Kto-vlastne-nepodpisal-Asociacnu-dohodu.html