Najnovšie správy

M. Dzurinda sa stretol s bývalým bulharským kolegom Simeonom Coburgom počas jeho neformálnej návštevy Slovenska.

Mikuláš Dzurinda sa dnes v Bratislave stretol s bývalým premiérom Bulharska Simeonom Coburgom, ktorý je zároveň vnukom bulharského cára Ferdinanda Coburga.
Simeon Coburg je na návšteve Slovenska, ku ktorému má veľmi blízky vzťah vďaka svojmu starému otcovi Ferdinandovi Coburgovi, ktorý istý čas žil v kaštieli v Svätom Antone.
Mikuláš Dzurinda a Simeon Coburg boli premiérmi v čase, keď sa naše krajiny stali členmi NATO a EÚ. Počas veľmi príjemného strentutia si obaja vymenili názory na súčasnú situáciu v Európe, značnú časť svojho rozhovoru venovali Ukrajine. Simeon Coburg žije v Buharsku a hoci už nie je v aktívnej politike, svoj voľný čas venuje projektom, ktoré napomáhajú zvyšovať životnú úroveň jeho krajiny.