Najnovšie správy

Otvorenie Letnej školy Józsefa Antalla v Budapešti.

Mikuláš Dzurinda sa 7.7.2014 v Budapešti zúčastnil slávnostného otvorenia Letnej školy Józsefa Antalla. Vzdelávacie centrum, ktoré nesie meno po prvom demokraticky zvolenom predsedovi vlády Maďarska, každoročne organizuje letné vzdelávacie školy pre talentovaných mladých ľudí z krajín Vyšehrádskej štvorky. Majú tak možnosť rozširovať svoje vedomosti, ale aj diskutovať a vymieňať si názory s predstaviteľmi politického života strednej Európy v oblasti ekonomiky, zahraničných vzťahov a sociálnych štúdií.
Mikuláš Dzurinda spolu s bývalými kolegami Karlom Schwarzenbergom a bývalým poľským premiérom Janom Krzystofom Bieleckim otvorili tohtoročný letný semester debatou na aktuálne témy a to 25 rokov od zmeny režimu v našich krajinách a 10 rokov nášho účinkovania v Európskej únii.