Najnovšie správy

Politická akadémia

V polovici septembra sme realizovali pilotný projekt pod názvom Politická akadémia, ktorého sa zúčastnili vybraní študenti Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Týmto pilotným projektom sme odštartovali stáže pre študentov stredných a vysokých škôl, študentských a mládežníckych organizácií. Hlavným zámerom je podporovať občiansku a politickú aktivitu mladých ľudí a vytvárať tak priestor pre posilňovanie vzdelanosti, aktivity a iniciatív v politike.
Politická akadémia sa bude sústreďovať predovšetkým na témy zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ekonomiky, práva a občianskej spoločnosti a na oblasť zdravotníctva a sociálnych vecí. Tu sú postrehy dvoch študentov.

David Nemček: “ Aktívne sledujem a zaujímam sa o vývoj verejného diania na Slovensku. Preto veľmi oceňujem túto iniciatívu IPR, vďaka ktorej som mal možnosť získať bezprostredný pohľad na prácu parlamentu a poslancov. Obzvlášť obohacujúce bolo pre mňa konfrontovať svoje názory s viacerými politikmi na aktuálne témy ako je kríza na Ukrajine či postavenie Slovenska v EÚ.“

Matúš Sadloň: „Počas štúdia som neustále v kontakte s politikou, okrem médií hlavne účasťou vo viacerých debatných súťažiach, ktoré do značnej miery hľadajú riešenia vo viacerých oblastiach politiky. Nakoľko z médií nemá človek možnosť spraviť si o politike adekvátnu mienku, veľmi som privítal, keď sa mi naskytla možnosť zúčastniť sa tejto stáže u pána Mikuláša Dzurindu.