Najnovšie správy

Prvé debaty v rámci projektu Európska politická akadémia v Kežmarku a Poprade

V pondelok 18.5.2015 Inštitút pre politiku a reformy, SEEDS, nezisková organizácia v spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung spoločne spustili projekt Európska politická akadémia. V rámci projektu sme realizovali dve verejné debaty. Prvé stretnutie sa konalo na ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku so žiakmi 8. a 9. ročníka a druhé podujatie bolo určené pre občiansku verejnosť, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade.

Témami oboch stretnutí bolo aktuálne dianie na Ukrajine a dopady tohto diania na Slovensko. Hlavným rečníkom bol pán Mikuláš Dzurinda, poslanec NR SR a prezident WMCES.

Debatu na ZŠ v Kežmarku sme začali pútavou obrazovou prezentáciou, následne prednáška p. M. Dzurindu, v ktorej sa zameral na vývoj u nášho východného suseda. Žiaci sa živo zaujímali o kvalitu života utečencov z Ukrajiny a o to, aký to môže mať dopad na Slovensko. Chlapcov zaujímali rozdiely medzi jednotlivými skupinami bojujúcich práporov a či je vlastizradou, ak tam bojujú občania iných národov. Pýtali sa aj na to, prečo sa situácia nevyrieši akousi nárazníkovou zónou, podobne ako na Cypre. Úsmev, ale aj zamyslenie sa nad diplomaciou vyvolala otázka: „Prečo pán Dzurinda, nezavoláte Putinovi, keď ho poznáte a nepoviete mu, ako by sa dala situácia vyriešiť?“

Diskusia trvala dve vyučovacie hodiny aj s prestávkou a zakončená bola písomnou anketou, kde študenti mohli napísať, čo ich najviac zaujalo a o čom by sa chceli v budúcnosti dozvedieť viac. Svoje anketové lístky pri odchode z triedy nalepili na dvere(viď. foto). Pre zaujímavosť sme vybrali pár z nich na detailnejší záber, keďže anketa dáva bližší obraz o tom, ako žiaci našu návštevu v škole hodnotili.

Verejná diskusia v Poprade sa niesla v podobnom i keď vážnejšom duchu. Mikuláš Dzurinda svojim obsiahlym úvodom položil široký základ pre diskusiu. Vo svojom úvode sa zameral na vysvetlenie prečo a kedy konflikt na Ukrajine vznikol, aká je momentálna situácia, ako môžeme prispieť a pomôcť Ukrajine. Vo vyše 90 min debate na túto tému padli z hľadiska otázky, ktoré súviseli s bezpečnosťou na našich hraniciach, aký vplyv má konflikt na dodávku energií, čo sleduje Putin, ako bojovať proti propagande, alebo ako sme pripravení na prílev imigrantov z Ukrajiny, či na záver, spájanie nešportového gesta ruských hokejistov po finále na MS v hokeji v Prahe. Bolo zaujímavé pozorovať, že situácia na Ukrajine plne zamestnáva mysle ľudí, pretože si uvedomujú nielen blízkosť hraníc, ale aj to, že je našou povinnosťou pomôcť im. V nekonečnom rade si uvedomujú, že život, ekonomika ale predovšetkým dianie na Ukrajine má priamy dosah na východné Slovensko. Jedným z konkrétnych príspevkov bolo vystúpenie pána Mareka Sonogu, ktorý s občianskym združením D.E.P.O. už vyše roka pomáha budovať materské školy a záujmové centra pre deti na Ukrajine.

Spätná väzba na debaty bola mimoriadne dobrá a povzbudzujúca. Ďalšie diskusie v rámci EPA pripravujeme v mesiaci jún a včas vás o programe a našich hosťoch budeme informovať na našich stránkach.