Najnovšie správy

Smutné výročie od prevratu a prevzatia moci komunistickou stranou v Československu

Česi a Slováci žijúci v Bruseli si v pondelok 4. februára pripomenuli 71. výročie od smutných udalostí prevzatia moci komunistami v Československu. Pri tejto príležitosti vystúpil Mikuláš Dzurindana na pozvanie českého poslanca v Európskom parlamente Luďka Niedermayera s krátkym úvodným slovom pred projekciou českého filmu TOMAN v Bruselskom Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Príhovor Mikuláša Dzurindu čítajte nižšie:

Udalosti februára 1948, vývoj, ktorý týmto udalostiam predchádzal, ako aj to, čo po februári 1948 nasledovalo, sú najmä zdrojom trvalého poučenia. George Santayana nám pripomína: “Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znovu prežili.”
Poučenie z februára 1948 je jasné: zlu netreba podliehať, ani so zlom vyjednávať. So zlom nie je možné sa dohodnúť. Zlu sa treba postaviť, zlo je treba poraziť.

Čo je to zlo v čase nebývalej prosperity, ale aj nebývalých výziev, v čase alternatívnych médií, hybridných vojen, dezinformácií a propagandy? Zlo je všetko, čo obmedzuje alebo ničí slobodu a zodpovednosť, s ňou spojenú.

Zlo je, keď sa osobné záujmy politického lídra dostávajú do konfliktu so záujmom verejným.

Zlo je, keď politický osud politického lídra závisí od podpory komunistov.

Zlo je, ked politický líder demokratickej krajiny kolaboruje s kleptokratickým režimom v Kremli alebo v Číne.

Zlo je, keď politický líder obmedzuje slobodu médií a nezávislosť justície.

Zlo je, keď politický líder oslabuje systém bŕzd a protiváh a koncetruje moc vo svojich rukách.

Zlo je, keď politický líder sa chce po mnohých rokoch vládnutia schovať na ďalšie dlhé roky na Ústavný súd.

Zlo je, keď politický líder v snahe udržať sa pri moci zorganizuje referendum o vystúpení svojej krajiny z EÚ a zamlčí pred svojimi spoluobčanmi riziká a negatíva s referendom spojené.

Zlo je však aj to, keď politická a občianska elita obmedzuje priestor slobodnej diskusie, keď si osobuje patent na posudzovanie toho, čo je politicky korektné a čo je treba pranierovať.

Osud Čechov a Slovákov ničili po roku 1948 na dlhé roky komunisti. Dnes podobnú pliagu predstavujú populisti. Tak ľavicoví, ako aj pravicoví. Tak ako komunisti zneužili slobodu verejnej diskusie na mohutnú propagandu nereálnych vízií, tak aj v súčasnosti sa k moci dostali a naďalej derú mnohí šarlatáni, ktorí sľubujú ľuďom ľahšiu cestu a rôzne skratky.
Dnes to majú demagógovia ľahšie, pretože priestor sociálnych sietí je bezhraničný a všetko je dovolené. Dnešok však prináša nielen ohromné výzvy, ale aj skvelé príležitosti. Predovšetkým príležitosť pre zodpovednú a odvážnu politiku, ako aj aktívnu občiansku angažovanosť.

Vážim si aktivitu pána poslanca Niedermayera. Je to nielen jeho príspevok v zápase proti zlu. Je to aj veľmi cenný príspevok k poznaniu, že demokraciu sme v Čechách a na Slovensku nevybojovali pred 30 rokmi naveky, ale že za ňu musíme vlastne bojovať kontinuálne a nepretržite.

Mikuláš Dzurinda