Our Blog

VIDEO: Záznam z diskusie 15 rokov, ktoré nás zmenili

Pri príležitosti 15. výročia vstupu SR do EÚ zorganizoval 30. apríla Inštitút pre politiku a reformy, spoločne s Nadáciou Konrada Adenauera, s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a mediálnym partnerom Hospodárske noviny, diskusný večer v Kafé Scherz v Bratislave.
Pozrite si záznam z diskusie.

Read More